Česky / Deutsch
Business zone / přihlášení / registrace
Dokonalý outfit pro každý domov.

Zásady ochrany soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost TERMETAL Moravia, jakožto správce vámi poskytnutých osobních údajů, Vám tímto v  souladu s  čl.  13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů: 

1. Správce osobních údajů:

TERMETAL Moravia s. r. o., IČ: 29011591, DIČ: CZ29011591, 

Poříčí 2465/28, 678 01 Blansko.

Kontaktní email info@termetal.cz 

2. Účel zpracování osobních údajů 

Data využíváme pro účely zpracování nabídek pro zadané poptávky a další obchodní komunikaci. 

Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely: 

Registrace v Business zone – neveřejný prostor webových stránek termetalliving.cz je určen pro distribuci technických dokumentací jednotlivých produktů. Dále je určen k distribuci dalších marketingových a obchodních materiálů. 

Registrace k odběru newsletterů – jedná se o udělení souhlasu k zasílání emailů s informacemi a novinkami týkajících se činnosti značky termetal living. Souhlas s odběrem newsletteru je možné kdykoliv odvolat v patičce každého newsletteru. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také kdykoliv vzít zpět prostřednictvím emailu info@termetal.cz nebo na adrese společnosti TERMETAL Moravia.  

3. Přístup k osobním údajům 

Kromě oprávněných pracovníků společnosti TERMETAL Moravia, pod niž spadá značka termetal living, kteří zabezpečují obchodní komunikaci, mají k údajům přístup také třetí strany – poskytovatelé IT služeb.

4. Uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje budou uchovány tak dlouho, jak stanovují právní předpisy. Kdykoliv se také můžete obrátit na kontaktní email info@termetal.cz a požádat o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. 

5. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu (tj. od Vás) prostřednictvím vyplněného registračního formuláře. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. 

6. Přehled vašich práv souvisejících se zpracování osobních údajů:  

  • právo své osobní údaje opravit či doplnit, 
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů v určitých případech, a to i u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo požadovat přenesení osobních údajů,
  • právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) v určitých případech,
  • další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“). Své právo můžete uplatnit na e-mailu: info@termetal.com nebo písemně na adrese sídla správce. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 7. Ochrana vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytujete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečnostní opatření, která je možné po správci rozumně požadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

15. června 2020

 

Podmínky pro vstup do Business zone

Stažením jakéhokoli souboru (technické dokumentace, fotomateriálu, atd.) v Business zone termetal living se zavazujete, že při užívání tohoto souboru budete dbát dobrého jména značky termetal living a budete jej používat pouze k pozitivní propagaci a stažené materiály budete užívat bez dalších vlastních úprav. 

Další reference

Máte zájem o spolupráci?

Napište nám.

Buďte v obraze.

Přihlašte se k odběru newsletteru, ať nepřijdete o žádnou novinku.

 

TERMETAL Moravia s.r.o.

Poříčí 2465/28


678 01 Blansko
Telefon

+420 775 711 124


+420 775 711 125E-mail

living@termetalliving.czinfo@termetal.cz